BROMSARBETEN

  

                 

Textruta: Bromsarbeten som bland annat svarvning av bromskivor görs i en speciellt anpassad maskin.
 
Textruta: Efter bromsarbeten kontrolleras bromseffekten hjälp av rullbromsprovare.
.